мал шаруашылығы

мал шаруашылығы
зат. cattle-breeding, cattle-raising
скотоводство

Kazakh-English dictionary. 2013.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • сетер мал — (Монғ.) айрықша қастерлейтін, қадірлі, аяулы мал. Сетер сөзі бұл сөйленіске монғол тілінен (сэтэр) енген. Монғолдар ерте заманнан мал шаруашылығымен шұғылданатын ел. Сондықтан малды қадірлеп ұстайды. «Мал басының, адамдардың аман болуы үшін» деп… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • ауыл шаруашылығы — Егін егу, мал бағу жұмыстарымен айналысатын шаруашылық …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • недейбір — (Монғ.) қайсыбір. Монғ.П орталық комитетінің 6 пленумынан мал шаруашылығын өркендетуге байланысты ұсынылған міндеттерді жүзеге асырып мал түлігін н е д е й б і р індеттен сақтап, тұқым жұмысының нәтижесін жоғарлату арқылы мал түлігін тұрақты… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • шабаштық — (Маң., Маңғ.) мал өсіретін, мал бағатын, мал шаруашылығымен шұғылданатын. Маңғыстау елі бұрын тек ш а б а ш т ы қ ел болатын (Маң., Маңғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Ахимса — (санскр.) – жер бетіндегі тіршілік формаларының (адамның, жануарлардың және бүкіл табиғаттың) өзара байланыстылығы, біртұтастығы, үнді философиясындағы және дінінде тіршілік иелеріне зиян келтірмеу, қиянат жасамау деген этикалық (моральдық)… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • атрауыш — (Гур., Шевч.) мал шаруашылығын білетін адам. А т р а у ы ш мал баға алмайды (Гур., Шевч.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • аудандау — (Ақт., Байғ.) аудандастыру. «Малды тұқымына қарай дұрыс а у д а н д а у, мал күтімін оңдау арқылы мал шаруашылығының продуктылығы арттырылатын болсын», – деп айқын нұсқау берді (Ақт., Байғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • жауаптану — (Монғ.) 1. жауап беру. Осында педагогика оқулықтарына ж а у а пт а н ғ а н адам (Монғ.). Әмбе менің ж а у а пт а н ғ а н класым да бар (Д. Нав., Тау құп., 159). Жалпы бригадир мал шаруашылығын, өз кеңсесін ғана ж а у а п т а н ы п, баршаның… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • шашыратқы — … Ш а ш ы р а т қ ы – мал шаруашылығындағы ең маңызды істің бірі. Қошқардан күйек аларда мал иесі күйек алуға жиналған әйелдерге ас су беруді «ш а ш ы р а т қ ы беру» деп атайды (Ата салты., 129). Ал кешке қарай жаңағы тілеуқор анамыз малшыларға… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • бура-қотан — зат. көне Жастар дөңгелене, алқа қотан отырып ойнайтын ұлттық ойын. Мал шаруашылығына байланысты пайда болған. Ойыншылар дөңгелене қол ұстасып, қора жасап тұрады. Бір адам бура, екіншісі інген болады. Қораға кірген бурадан інген сескеніп, сыртқа… …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • ботақұлақ — Қ орда., Жал.) жапырақтары бота құлағына ұқсаған өсімдіктің халықтық атауы. Көпшілік облыстарда жекелеген қарттар болмаса бұл сөзді жалпылама мал шаруашылығындағылар да біле бермейді. Мұнда біз кей жерлердегі (Шымкент, Қызылорда, Павлодар… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”